Számcsoport átlagának kiszámítása

Fogyás excel lap. Raktárkészlet

A legutóbbi segítségeteken felbuzdulva, vérszemet kaptam, és most tovább szeretnék gyorsítani a kiadásainkat összegző táblázataink elemzésén, fogyás excel lap lehetséges.

fogyás excel lap

Adott tehát egy adatbázis, ahol A oszlopban néhány szavas jellemzés, azaz szöveges "leírás" található egy-egy tételről, B oszlopban pedig a hozzá tartozó összeg. Tnf gátolja a fogyást "A" oszlopban található tételeket kategorizálni szoktam bizonyos szempontok alapján, mely kódokat tartalmazzák most a példa kedvéért a C,D,E oszlopok a több oszlopos besorolás a cizelláltabb kimutatást segíti, de nem minden kiadást bontok le ennyire, csak amelyik valamilyen szempontból fontosabb információval bírhat.

Más cellák értékeire hivatkozó képlet létrehozása

Ezek összeadását személyenként, kategóriánként SZUMHATÖBB függvénnyel megoldottam, és a múltkor a segítségetekkel az A-B oszlopok celláinak feltételes formázását is hogy a kategória beírásának pillanatában fogyás excel lap csak az összeadás történjen meg, hanem a formázás is. Most azonban magán a kódoláson is nagyon jó lenne gyorsítani.

fogyás excel lap

Azt szeretném elérni, hogy 1 ha "A" oszlop tartalmaz egy bizonyos kifejezést, akkor C-oszlopba írjon ki egy bizonyos kódot Itt egy olyan képlet lenne jó, ami a nem pontos egyezést is tudná vizsgálni, hiszen a cella tartalma - mint írtam fentebb - általában szó. Az is remek lenne, ha 2 azt is meg tudnám adni, hogy ha valamely szavakat nem tartalmazza az A oszlop, akkor mit írjon ki az C oszlopba Értelemszerűen ez az 1 -esben leképletezett cellákon kívül esők kódolására lenne alkalmas.

Végül sokat gyorsítana a kódoláson, ha azt is le tudnám képletezni, hogy 3 ha C oszlop tartalmazza mondjuk a ''3"-as értéket ÉS 'D' oszlop a "2"-est, ÉS teljesül egyúttal, hogy "B" több mintakkor "E" oszlopba írjon "3"-ast. Előre is köszönöm szépen, ha gondolkodtok rajta!

fogyás excel lap